Dofinansowanie skutera elektrycznego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

dofinansowanie pfron dla skuterów elektrycznych

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych to wsparcie materialne dla osób niepełnosprawnych. Ma na celu ułatwić osobom z różnymi dysfunkcjami aktywny i pełny udział w życiu zawodowym i społecznym.  Od 2019 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu skutera o napędzie elektrycznym. W poniższym artykule podpowiemy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację, a także ile wynosi wsparcie i w jaki sposób można starać się o jego przyznanie.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (grupa I), a także osoby do 16-tego roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje również osobom w wieku do 18 lat, które są zatrudnione oraz niepełnosprawnym, którzy są w wieku aktywności zawodowej. Warunkiem uzyskania wsparcia jest także dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym poruszaniu się. Oprócz tego niezbędna jest również zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera lub wózka o napędzie elektrycznym.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” kwota dofinansowania do skutera elektrycznego w roku 2020 wyniosła 7,5 tysiąca, przy wkładzie własnym osoby niepełnosprawnej na poziomie 25%. Wsparcie to przydzielane jest w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się zaliczanych do obszaru C (zadanie 5).

Należy pamiętać, że aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Ważne jest także uzasadnienie potrzeby uzyskania dofinansowania na skuter, ponieważ decyzję o przyznaniu środków podejmuje PFRON w oparciu o oceny wniosku. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec funduszu.

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, niezbędne jest:

  • dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności, aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek dotyczy dziecka),
  • zaświadczenie lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do użytkowania sprzętu o napędzie elektrycznym,
  • dołączenie dokumentu stanowiącego opiekę prawną (dla opiekunów prawnych dziecka, jeśli dotyczy),
  • druk wniosku (obszar C, zadanie 5),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub „Aktywny Samorząd”,
  • oświadczenie o dochodach, faktura proforma lub oferta cenowa skutera.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej w ośrodku znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania, dołączając kopie lub oryginały niezbędnych oświadczeń. Od zeszłorocznej odsłony programu możliwe jest także składanie wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Internetu na stronie Systemu Obsługi Wsparcia: www.sow.pfron.org.pl. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia ubieganie się o wsparcie osobom niepełnosprawnych. Głównie dlatego, że można to zrobić bezpośrednio z domu lub z dowolnego miejsca bez konieczności stania w kolejkach. Osoby zainteresowane mogą także liczyć na pomoc doradców, dzięki dostępnym punktom konsultacyjnym, infolinii, kreatora wniosków oraz mobilnego asystenta pomocy niepełnosprawnej. W przypadku wniosku o dofinansowanie wysyłanego online, dokumenty należy dołączyć w formie skanu. W 2021 roku wnioski można składać w terminie od 1 marca 2021 do 31 sierpnia 2021.

Jaki skuter inwalidzki wybrać?

Skutery elektryczne szturmem podbiły rynek motoryzacyjny. To niezwykle innowacyjne rozwiązanie z powodzeniem może zastąpić typowy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, wspomagając mobilność osób mniej sprawnych ruchowo. Skuter inwalidzki to nic innego jak połączenie standardowego skutera z wózkiem inwalidzkim. Jego największą zaletą jest możliwość rozwinięcia znacznie większej prędkości niż w przypadku wózka. Widoczne różnice pomiędzy tymi dwoma pojazdami to obecność kierownicy zamiast joysticka oraz ilość kół (skutery inwalidzkie wyposażone są zazwyczaj w trzy lub cztery koła).

Większość elektrycznych skuterów inwalidzkich, takich jak model Life, znacznie ułatwiają poruszanie się oraz pokonywanie większych dystansów. Są świetnym sposobem na aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych, a także tych, których zdarzenia losowe uniemożliwiły pełną sprawność ruchową. Są bezpieczne, wygodne i łatwe w obsłudze, a także zapewniają stabilność jazdy. Modele takie jak Life dzięki mocnemu silnikowi 800 W i akumulatorowi 60 V / 20 Ah mogą osiągnąć prędkość do 25 km/h. Na jednym ładowaniu mogą przejechać nawet 60 kilometrów! Dodatkowo na wyposażeniu skutera znajduje się pojemny schowek, w którym można przechowywać dokumenty lub zakupy oraz wygodne, skórzane siedzenie i podłokietniki. I choć skuterem inwalidzkim jeździ się głównie po chodniku, to model Life posiada homologację, czyli pozwolenie umożliwiające jazdę po drogach. Na wyposażeniu pojazdu znajdują się także kierunkowskazy, klakson, 3 biegi oraz bieg wsteczny.

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych to możliwość zakupu skutera po niższej cenie, co znacznie wpływa na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

One thought on “Dofinansowanie skutera elektrycznego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *