Regulamin Sklepu internetowego www.iamelectric.pl

Og贸lne Warunki Sprzeda偶y dla um贸w zawieranych na odleg艂o艣膰 – regulamin.

Spis tre艣ci:

I.   Postanowienia Og贸lne

II.  Przedmiot Sprzeda偶y

III. Realizacja zam贸wienia

IV.  Dostawa

V.   Zwroty, Prawo do odst膮pienia od umowy (+formularz zwrotu)

VI. RODO

VII.  Reklamacje (+ formularz reklamacyjny)

VIII. Instrukcja odbioru przesy艂ki

IX. Regulamin konkursu Moto Show

Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom trzecim.

——————————————————

Tre艣膰 Regulaminu:

I. Postanowienia Og贸lne

1. Niniejszy Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy sprzeda偶y oferowanych produkt贸w przez www.iamelectric.pl

2. Kupuj膮cym, klientem mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, podaj膮ca w zam贸wieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Ka偶dy Klient dokonuj膮cy zakupu produkt贸w zobowi膮zuje si臋 do zapoznania regulaminu.

II. Przedmiot Sprzeda偶y

1. Przedmiotem sprzeda偶y s膮 produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.iamelectric.pl oraz oferowane w ramach dzia艂alno艣ci Sprzedawcy na stronach portali Allegro, OLX, Nokaut, Ceneo, Google Merchant, pasa偶y handlowych, tablicach og艂oszeniowych.

2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawc臋 www.iamelectric.pl s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty b臋d膮 mia艂y stosown膮 wyra偶n膮 informacje w opisie produktu.

3. Ceny oferowanych produkt贸w s膮 cenami brutto zawieraj膮 podatek VAT.  Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesy艂ki. S膮 wyra偶one w walucie Polski Z艂oty.

4. www.iamelectric.pl dokonuje bie偶膮cej aktualizacji oferty swoich produkt贸w prezentowanych na stronach.

5. P艂atno艣膰 za realizacj臋 zam贸wienia nast臋puje w jeden z poni偶szych sposob贸w:

– przelewem, przed dostaw膮 towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedp艂ata) na podstawie zam贸wienia lub faktury proforma;

– za pobraniem, got贸wk膮 przy odbiorze przesy艂ki od kuriera;

– w systemie ratalnym;

– got贸wk膮 przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, brak mo偶liwo艣ci zap艂aty kart膮;

– poprzez serwis Tpay – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu Tpay

6. Akceptuj膮c Regulamin Klient dokonuj膮cy zakupu oferowanych produkt贸w  wyra偶a zgod臋 na wystawianie i przesy艂anie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawc臋 zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy艂ania faktur w formie elektronicznej, a tak偶e przechowywania oraz udost臋pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesy艂ania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest r贸wnoznaczna z rezygnacj膮 z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednocze艣nie akceptacja Klienta nie wy艂膮cza prawa www.iamelectric.pl do wystawiania i przesy艂ania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesy艂a faktury w formie elektronicznej gwarantuj膮c autentyczno艣膰 ich pochodzenia oraz integralno艣膰 ich tre艣ci.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne dane Kupuj膮cego wskazane przez niego przy rejestracji, jako w艂a艣ciwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie b艂臋dnego adresu wysy艂ki.

8. Ka偶da faktura w formie elektronicznej b臋dzie dostarczona Klientom za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencj臋 kierowan膮 na dotychczasowy adres e-mail uwa偶ana si臋 za prawid艂owo dor臋czon膮. W praktyce do ka偶dej przesy艂ki wk艂adamy paragon lub faktur臋, oraz na 偶yczenie klienta wysy艂amy ten dokument tak偶e mailem, tak偶e ka偶dy klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z 搂 3 ust. 4 rozporz膮dzenia w drodze pisemnego o艣wiadczenia  W przypadku cofni臋cia akceptacji od dnia nast臋puj膮cego po dniu dor臋czenia o艣wiadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji www.iamelectric.pl traci prawo do wystawiania i przesy艂ania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

9. Ceny towar贸w zawieraj膮 koszt gospodarowania odpadami KGO.

III. Realizacja zam贸wienia

1. Dokonuj膮 transakcji w www.iamelectric.pl Klient zobowi膮zuje si臋 ka偶dorazowo do akceptacji regulaminu i zgadza si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty za towar wraz z wyszczeg贸lnionymi ka偶dorazowo kosztami logistycznymi.

2. Zam贸wienia w sklepie internetowym mo偶na sk艂ada膰 poprzez witryn臋 internetow膮 (sklep internetowy), nie jest konieczna rejestracja. Zarejestrowany u偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰:

– dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym www.iamelectric.pl;

– jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabat贸w;

– jest uprawniony do udzia艂u w promocjach i konkursach;

3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umo偶liwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokona膰 rejestracji w spos贸b prawid艂owy nale偶y wype艂ni膰 wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawieraj膮cego dane wymagane do za艂o偶enia konta u偶ytkownika.

5. Dokonuj膮c rejestracji konta u偶ytkownika Klient:

– wyra偶a  zgod臋 na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie iamelectric.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te b臋d膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedaj膮cego;

– informowania o nowych produktach, us艂ugach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy iamelectric.pl;

– akceptuje postanowienia Regulaminu;

– mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji o promocjach i nowo艣ciach;

6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzeda偶y zawieranej ze Sprzedaj膮cym. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

7. O zmianach w Regulaminie u偶ytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wej艣ciu w 偶ycie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa si臋  poprzez potwierdzenie/klikni臋cie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Klient nie zarejestrowany, jednorazowy, powinien za ka偶dym razem zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 regulaminu.

8. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest r贸wnoznaczna z wyrejestrowaniem si臋 z serwisu z zastrze偶eniem, 偶e U偶ytkownik uczestniczy w rozpocz臋tych przed rozwi膮zaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowi膮zuj膮cego w dacie ich rozpocz臋cia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych os贸b korzystaj膮cych z serwisu.

9. Zmiany Regulaminu  wchodz膮 w 偶ycie w terminie nie kr贸tszym ni偶 7 dni od momentu udost臋pnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.iamelectric.pl z zastrze偶eniem, 偶e transakcje rozpocz臋te przed wej艣ciem w 偶ycie tych  zmian s膮 prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10. W celu zakupu produkt贸w w sklepie internetowym nale偶y klikn膮膰 wybrany produkt/y wej艣膰 do koszyka i dokona膰 zam贸wienia.

11. Okres wa偶no艣ci z艂o偶onego zam贸wienia wynosi 14dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po up艂ywie tego terminu zam贸wienie jest automatycznie anulowane.

12. Towar z iamelectric.pl mo偶na zam贸wi膰 tak偶e poprzez nasz serwis telefoniczny podaj膮c prawid艂owe dane wysy艂kowe i fakturowe lub mailowo wy艣lemy wtedy proform臋/zam贸wienie – dane dost臋pne w dziale kontakt.

IV. Dostawa.

1. Dostawy produkt贸w zamawianych w Sklepie Internetowym www.iamelectric.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane s膮 wy艂膮cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na teren UE po obliczeniu koszt贸w dostawy, w pozosta艂ych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt

2. Zakupione produkty s膮 dostarczane zgodnie z wol膮 Klienta za po艣rednictwem firmy kurierskiej wskazanej i wybranej podczas etapu sk艂adania zam贸wienia.

3. Klient mo偶e tak偶e odebra膰 zam贸wiony sprz臋t w siedzibie firmy lub w naszym sklepie stacjonarnym po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4. Koszt dostawy zakupionych produkt贸w okre艣la cennik dost臋pny w trakcie wyboru zam贸wienia.

5. W przypadku przej艣ciowej niemo偶no艣ci 艣wiadczenia o w艂a艣ciwo艣ciach zam贸wionych przez Klienta Sprzedaj膮cy mo偶e zwolni膰 si臋 z zobowi膮zania przez spe艂nienie 艣wiadczenia zast臋pczego odpowiadaj膮cego tej samej jako艣ci i przeznaczeniu oraz za t臋 sam膮 cen臋 lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyj臋cia tego 艣wiadczenia oraz mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy i koszt贸w poniesionych.

6. W przypadku dostarczenia przesy艂ki kurierem odbi贸r jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwil膮 wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo w艂asno艣ci towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka zwi膮zane z posiadaniem i u偶ytkowaniem towaru, a w szczeg贸lno艣ci ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze艅 sprz臋tu mog膮cych mie膰 zwi膮zek z dostaw膮, nale偶y spisa膰 niezw艂ocznie protok贸艂 szkody z firm膮 kuriersk膮 dostarczaj膮c膮 produkt, oraz zg艂osi膰 to Sprzedaj膮cemu. Firmy kurierskie maj膮 7 dni na spisanie protoko艂u szkody ale ka偶d膮 przesy艂k臋 nale偶y sprawdzi膰 w momencie odbioru lub podpisa膰 odbi贸r „odebrano bez sprawdzania zawarto艣ci”

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprz臋tu mog膮ce mie膰 zwi膮zek z dostaw膮, pomimo braku uszkodze艅 opakowania zewn臋trznego (uszkodzenia mechaniczne zawarto艣ci przesy艂ki, braki ilo艣ciowe, niekompletno艣膰 przesy艂ki itd.), zaleca si臋 by Klient zg艂osi艂 w ci膮gu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesy艂ki.

V. Prawo do odst膮pienia od umowy – Zwroty

1. Klient, konsument kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 na pi艣mie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zaleca si臋 wys艂a膰 listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drog膮 elektroniczn膮 kontakt@iamelectric.pl wraz z podpisem. Wz贸r o艣wiadczenia dost臋pny tutaj lub na dole strony. Zaleca si臋 dostarczy膰 o艣wiadczenie wraz z towarem lub dostarczy膰 towar niezw艂ocznie po przys艂aniu o艣wiadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczy si臋 od dnia wydania rzeczy i dostarczenia o艣wiadczenia.

Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Kupuj膮cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um贸w:

– o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na 偶yczenie klienta;

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

– w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

-o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

2. Przy zworcie produkt贸w prosz臋 pami臋ta膰 aby zachowa膰 ich stan w jakim by艂y wydane i stan ich opakowania w spos贸b nienaruszony, gdy偶  w przypadku naruszenia wygl膮du i w艂a艣ciwo艣ci produkt贸w Sprzedawca mo偶e pomniejszy膰 zwrot o koszt zap艂aty za zmniejszenie warto艣ci towaru. Konsument ma prawo obejrze膰 dostarczony towar w taki spos贸b, w jaki m贸g艂by to zrobi膰 w sklepie stacjonarnym. Je偶eli rzecz nie spe艂nia jego wymaga艅, nie mo偶e u偶ywa膰 jej dowolnie.

3. Wi臋kszo艣膰 produkt贸w dost臋pnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego te偶 wzgl臋du zaleca si臋 nie zdejmowa膰 folii ochronnych z tych element贸w przez okres 14 dni od dor臋czenia sprz臋tu.

4. Towar nale偶y odes艂a膰 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odst膮pienia od umowy ponosi konsument – klient. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes艂ania Towaru Podsumowuj膮c zwracany towar odsy艂acie Pa艅stwo na sw贸j koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadaj膮ce si臋 do wysy艂ki zwyk艂膮 poczt膮).

6. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez przedsi臋biorc臋, przedsi臋biorca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

7. Uprawnienia i obowi膮zki okre艣lone w pkt 54-64 Regulaminu przys艂uguj膮 wy艂膮cznie Klientom-Konsumentom dokonuj膮cym zakupu produkt贸w w drodze umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzeda偶y produkt贸w na podstawie um贸w zawieranych poza lokalem przedsi臋biorstwa (akwizycja itp.).Towar kupiony mo偶e by膰 tak偶e wymieniony na inny w ci膮gu 14 dni.

Uwaga! Prawo od odst膮pienia od umowy dotyczy konsument贸w, nie przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 tutaj dopuszczamy, r贸偶ne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane s膮 indywidualnie.

Pobierz formularz zwrotu towaru.

VI. RODO

1. Co rozumiemy przez dane osobowe?
Pa艅stwa dane osobowe to:
-imi臋
-nazwisko
– adres zamieszkania
– telefon kom贸rkowy
– adres e-mail
Powy偶sze dane gromadzimy tylko wy艂膮cznie w momencie dokonania przez Pa艅stwa zam贸wienia skutera elektrycznego b膮d藕 hulajnogi elektrycznej.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym, jak b臋d膮 wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest IAMELECTRIC Sp. z o.o. ul. Wroc艂awska 56 55-095 Domaszczyn NIP: 896-156-55-69
tel.: +48 669 669 110

3. Jak si臋 z nami skontaktowa膰, 偶eby uzyska膰 wi臋cej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?Wszystkie pytania prosimy kierowa膰 na adres naszej firmy kontakt@iamelectric.pl

4. Dlaczego u偶ywamy plik贸w 鈥瀋ookies鈥 ?
U偶ywamy plik贸w cookies, aby 艣wiadczy膰 us艂ug臋 na najwy偶szym poziomie oraz aby pozna膰 preferencje potencjalnych naszych klient贸w. W ka偶dej chwili mo偶esz usun膮膰 z poziomu swojej przegl膮darki 鈥瀋iasteczka鈥. Zablokowanie plik贸w cookie mo偶e mie膰 wp艂yw na korzystanie i funkcjonowanie z serwisu.

Pozyskujemy Pa艅stwa dane osobowe na przyk艂ad, kiedy korzystaj膮 Pa艅stwo z formularza kontaktowego, podaj膮c nam swoje imi臋 oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa si臋 w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A i F). Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Macie Pa艅stwo prawo: dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 r贸wnie偶 z prawa bycia zapomnianym (tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO)) oraz Prawo cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych w ka偶dym czasie.

Wszelkie dane s膮 przetrzymywanie na CMS (content management system), do systemu maj膮 dost臋p tylko osoby upowa偶nione za zgod膮 administratora. W razie jakichkolwiek pyta艅 prosimy o kontakt.

VI. Reklamacje

1. Ka偶demu Klientowi, kt贸ry zawar艂 umow臋 sprzeda偶y przys艂uguj臋 prawo do reklamacji. Ponadto reklamacja ulegnie utracie je艣li klient, kt贸ry zakupi艂 u nas skuter odsprzeda go osobie trzeciej. Tym samym podmiot trzeci nie b臋dzie m贸g艂 domaga膰 si臋 uwzgl臋dnienia gwarancji bezp艂atnie.

2. W przypadku wyst膮pienia usterki technicznej, gdy nie s膮 zrozumia艂e procedury reklamacji nale偶y skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie lub drog膮 elektroniczn膮.

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, kt贸ry dokonuje reklamacji produktu zakupionego i dor臋czonego za po艣rednictwem Internetu zaleca si臋, by w ramach takiej reklamacji wype艂ni艂  formularz znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej w dziale Reklamacje (lub poni偶ej) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zg艂oszenia. Zaleca si臋, aby ka偶dy Klient czytelnie opisa艂 uszkodzenie i poda艂 swoje dane kontaktowe. Poprawnie z艂o偶ona reklamacja pisemna powinna zawiera膰 co najmniej imi臋 nazwisko, adres i spos贸b kontaktu z kupuj膮cym, dat臋 zwarcia Umowy – kopia dowodu zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem 偶膮dania Kupuj膮cego i wszelkie okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce reklamacj臋 i podpis – jak wy偶ej najlepiej wype艂ni膰 wspomniany formularz reklamacyjny.

4. Sprzedaj膮cy rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid艂owej postaci. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj膮cy zwraca si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie.

5. Odpowied藕 na reklamacj臋 wysy艂ana jest na podany przez Kupuj膮cego adres e-mail b膮d藕 na adres poczty tradycyjnej.

6. Odbi贸r reklamowanego sprz臋tu nast臋puj臋 wy艂膮cznie w miejscu i formie w jakiej towar ten zosta艂 dostarczony do Sprzedaj膮cego.

7. Reklamowany sprz臋t w siedzibie firmy nale偶y odebra膰 w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zako艅czeniu procedur serwisowych. Je偶eli sprz臋t nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedaj膮cy wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprz臋tu w terminie 14 dni od daty dor臋czenia wezwania. Po bezskutecznym up艂ywie dodatkowego terminu Sprzedaj膮cy jest uprawniony do naliczania op艂at z tytu艂u bezumownego przechowywania sprz臋tu. Op艂ata ta wynosi 5% aktualnie obowi膮zuj膮cej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mie艣cie siedziby sprzedaj膮cego naliczanej za ka偶dy miesi膮c przechowywania.

8. Reklamowany sprz臋t nale偶y dostarczy膰 wysy艂kowo lub osobi艣cie na adres Sprzedaj膮cego (miejsca zakupu) najlepiej najta艅sz膮 paczk膮 pocztow膮, my ode艣lemy go na koszt firmy, w celu szybszej naprawy zaleca si臋 bezpo艣rednio dostarczy膰 towar na adres w karcie gwarancyjnej wraz z opisem usterki i kopi膮 dowodu zakupu.

9. Produkty oferowane przez Sprzedawc臋 posiadaj膮 gwarancj臋 producenta, importera lub sprzedawcy. Ka偶dorazowo warunki realizacji gwarancji s膮 okre艣lone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powy偶sze postanowienie nie wy艂膮cza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)..

10. W przypadku sprzeda偶y towaru w obrocie mi臋dzy przedsi臋biorcami na podstawie art. 558 搂 1 k.c. strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczeg贸lno艣ci ustalaj膮, i偶 nie ponosi on 偶adnej odpowiedzialno艣ci tak偶e za wady ukryte przedmiotu sprzeda偶y.

Pobierz formularz reklamacji towaru.

VII. Instrukcja odbioru przesy艂ki

Najistotniejsze informacje 鈥 jak bezpiecznie odebra膰 przesy艂k臋:

Sprawd藕 dok艂adnie stan opakowania zewn臋trznego: czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione, zamoczone, itp.

Czy ta艣my zabezpieczaj膮ce przesy艂k臋 nie s膮 poprzerywane, poprzecinane, itp.

Je艣li wszystko jest w porz膮dku, podpisz list przewozowy. W przypadku, gdy wybra艂e艣 p艂atno艣膰 鈥瀦a pobraniem鈥 przeka偶 kurierowi nale偶n膮 kwot臋.

Odbierz przesy艂k臋 i otw贸rz j膮 w obecno艣ci kuriera. Gdyby kurier odm贸wi艂 oczekiwania nanie艣 na podpisywanym wcze艣niej li艣cie przewozowym informacj臋 鈥濸rzyj臋to bez weryfikacji stanu przesy艂ki, jak r贸wnie偶 jej zawarto艣ci鈥.

Sprawd藕 czy dostawa jest kompletna (zgodna ze specyfikacj膮 zam贸wienia – faktura lub paragon), a produkty nie uszkodzone.

Podczas uszkodzenia przesy艂ki w transporcie:

Je艣li wygl膮d zewn臋trzny paczki, stan produkt贸w lub stan ilo艣ciowy wzbudza Twoje zastrze偶enia, sporz膮d藕 protok贸艂 szkody w obecno艣ci kuriera. Brak stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w zakresie stanu ilo艣ciowego lub jako艣ciowego przesy艂ki w momencie odbioru mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na wynik rozpatrzenia reklamacji (roszcze艅) Klienta (Odbiorcy) z tytu艂u uszkodzenia czy te偶 ubytku zawarto艣ci w transporcie.

Gdyby kurier odm贸wi艂 oczekiwania na weryfikacj臋 stanu opakowania zewn臋trznego lub zawarto艣ci poinformuj go, 偶e w przypadku uszkodzenia b膮d藕 niezgodno艣ci zawarto艣ci przesy艂ki wzgl臋dem zam贸wienia, b臋dzie musia艂 przyjecha膰 ponownie w celu spisania protoko艂u szkody. Firma kurierska ma obowi膮zek sporz膮dzenia protoko艂u szkody z odbiorc膮 przesy艂ki w terminie 7 dni od jej dor臋czenia.

Je艣li przesy艂ka wzbudzi艂a Twoje zastrze偶enia ju偶 po odje藕dzie kuriera skontaktuj si臋 niezw艂ocznie z Biurem Obs艂ugi Klienta firmy kurierskiej dor臋czaj膮cej przesy艂k臋 鈥 w celu zg艂oszenia interwencji. Prosz臋 przygotowa膰 numeru dostarczanej przesy艂ki. Po sporz膮dzeniu interwencji otrzymaj膮 Pa艅stwo numer zg艂oszenia wraz z przewidywanym terminem wizyty kuriera celem sporz膮dzenia protoko艂u szkody.

Protok贸艂 szkody 鈥 pami臋taj, aby:

Wype艂ni膰 wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym, sprawd藕 kuriera w szczeg贸lno艣ci w zakresie sposobu zabezpieczenia i opisu uszkodze艅, zachowa膰 orygina艂 protoko艂u dla siebie.

O ka偶dym zastrze偶eniu w stosunku do stanu opakowania lub zawarto艣ci przesy艂ki powiadom nas najp贸藕niej w ci膮gu 24 godzin od momentu wyst膮pienia zdarzenia.

Najwa偶niejsze numery kontaktowe:

– www.iamelectric.pl 鈥 669 669 110

– Kurier 鈥 jeszcze nie podj臋ta decyzja

W przypadku nierozumienia praw Wam przys艂uguj膮cych informujemy 偶e firma IAMELECTRIC SP. Z O.O. i sklep internetowy iamelectric.pl dzia艂a zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cym prawem i ustawami.

Spe艂niamy wszelkie normy i standardy. Wi臋cej przeczyta膰 mo偶na na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Sklep Internetowy www.iamelectric jest w艂asno艣ci膮 firmy: IAMELECTRIC SP. Z O.O.

adres wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres korespondencyjny:

IAMELECTRIC SP. Z o.o.

ul. Wroc艂awska 56

55-095 Domaszczyn

NIP: 8961565569 Regon: 36761563

tel.: 669 669 110

Formularz Odst膮pienia od umowy/Zwrotu towaru
Formularz Reklamacji towaru

IX. Regulamin konkursu Moto Show

REGULAMIN KONKURSU 鈥.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹..  鈥

(dalej 鈥Regulamin鈥)

搂 1

POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazw膮 ,, Wygraj skuter elektryczny鈥 (dalej 鈥Konkurs鈥).

2.Organizatorem Konkursu jest: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Domszczyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod nr KRS  KRS: 0000683698, nr REGON: 367615763, NIP: 8961565569, Kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50.000,00 z艂otych pokryty w ca艂o艣ci ( dalej: Organizator lub Organizator  Konkursu).

3. Miejscem konkursu s膮 Targi Warsaw Motor Show 2019 , kt贸re odbywaj膮 si臋 w dniach: 25 鈥 27 pa藕dziernika 2019 roku, zwanych dalej ,,Targami鈥漺 Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 62,

4. Nagrod膮 w konkursie jest: skuter elektryczny Grace iamelectric

5. Uczestnikiem konkursu mo偶e by膰 osoba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych lub maj膮ca uko艅czone 18 lat, b臋d膮ca jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, nie b臋d膮ca Wystawc膮 na Targach oraz niepowi膮zana faktycznie b膮d藕 prawnie z Wystawc膮, Organizatorem Konkursu lub Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., (dalej 鈥濽czestnik鈥).

6. Czas trwania konkursu: od 25 pa藕dziernika 2019 roku od godz 9:00. do 27 pa藕dziernika 2019 roku do godz 14:00.

7. Niniejszy regulamin, zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥, okre艣la zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

搂 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

  1. W celu wzi臋cia udzia艂u w Konkursie Uczestnik powinien dokona膰 zg艂oszenia do udzia艂u w Konkursie poprzez wype艂nienie vouchera otrzymanego na stanowisku partnera lub w recepcji targ贸w* wraz ze wskazaniem swoich danych kontaktowych, zrobi膰 ciekawe zdj臋cia na strefie elektromobilno艣ci i oznaczy膰 je #warsawmotorshow #iamelectric oraz wykona膰 zadanie konkursowe.

Zadanie konkursowe polega na wymy艣leniu has艂a reklamuj膮cego  Stref臋 elektromobilno艣ci.

*liczba voucher贸w jest ograniczona.聽

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z Konkursu Uczestnika w sytuacji:

a) zawarcia w zg艂oszeniu, tre艣ci obra藕liwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub tre艣ci sprzecznych z prawem;

b) naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw os贸b trzecich, w tym w szczeg贸lno艣ci: d贸br osobistych i praw autorskich;

c) braku umieszczenia danych, kt贸re wskazuje formularz zg艂oszeniowy lub nieprzed艂o偶enia wymaganych regulaminem o艣wiadcze艅,

d) niezgodnego z Regulaminem udzia艂u w Konkursie przez uczestnika.

4. Uczestnik wyra偶a zgod臋 na podanie jego imienia i nazwiska na li艣cie zwyci臋zc贸w Konkursu na Profilu Warsaw Motor Show prowadzonym na facebooku oraz w trakcie Targ贸w.

5.  Uczestnik wraz ze zg艂oszeniem do udzia艂u w Konkursie udziela Organizatorowi Konkursu oraz Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. ( dalej: Organizator Targ贸w)  upowa偶nienia do:

  1. nieodp艂atnego, wielokrotnego i bezterminowego utrwalenia i wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas Targ贸w na fotografiach, nagraniach video, a tak偶e imienia i nazwiska lub firmy  oraz na ich rozpowszechnianie w ramach dzia艂a艅 reklamowych, promocyjnych i marketingowych a tak偶e przy retransmisjach i relacjach z Targ贸w oraz w ramach dzia艂a艅 archiwizacyjnych.
  2. wykonywanie przez Organizatora Konkursu, Organizatora Trag贸w oraz osoby trzecie, upowa偶nione przez w/w Organizator贸w, wszelkich dzia艂a艅 takich jak, utrwalanie, filmowanie Uczestnika w trakcie trwania Targ贸w. Jednocze艣nie wyra偶am zgod臋 na nieodp艂atne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku oraz g艂osu wypowiedzi, imienia i nazwiska, a tak偶e ich rozpowszechnianie. Jednocze艣nie o艣wiadczam, 偶e wykorzystanie tych materia艂贸w nie stanowi naruszenia moich d贸br osobistych. Powy偶sza zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i terytorialnie i jest udzielona na ww. polach eksploatacji.
  3. Zrzeczenie si臋  roszcze艅 (istniej膮cych i przysz艂ych), w tym r贸wnie偶 o wynagrodzenie wzgl臋dem Organizatora z tytu艂u wykorzystania mojego wizerunku/imienia i nazwiska/wypowiedzi na potrzeby okre艣lone w niniejszym o艣wiadczeniu oraz w celu wzi臋cia udzia艂u oraz realizacji Konkursu,

Zgoda jest  nieograniczona w tym czasowo  i terytorialnie i obejmuje ni偶ej wskazane polach eksploatacji:

    a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 鈥 wytwarzanie okre艣lon膮 technik膮 egzemplarzy utworu, w tym technik膮 zapisu magnetycznego oraz technik膮 cyfrow膮; w zakresie obrotu orygina艂em albo egzemplarzami, na kt贸rych utw贸r utrwalono 鈥 wprowadzanie do obrotu;

    b) w zakresie rozpowszechniania utworu w spos贸b inny ni偶 okre艣lony w lit. b) 鈥 publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak偶e publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

    c) w szczeg贸lno艣ci w kontek艣cie promocji Targ贸w: komunikacja internetowa (bannery, teksty promocyjne, prezentacje) oraz materia艂y promuj膮ce wydarzenie: katalog targowy, program towarzysz膮cy, plakaty, zaproszenia, prezentacja imprezy, billboardy reklamowe, bannery reklamowe, flagobanerach, plakatach, ulotkach lub innych materia艂ach drukarskich, wyemitowanie w telewizji lub na wy艣wietlaczach nale偶膮cych do Organizatora, na stronach www, w social mediach.

搂 3

NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie 艂膮cznie 1 ( s艂ownie: jeden) nagroda. (鈥Nagroda鈥).

2. W celu wy艂onienia laureata Konkursu Organizator Konkursu powo艂a Komisj臋 Konkursow膮 w sk艂adzie 2 os贸b(dalej 鈥濳omisja鈥).

3. Komisja ocenia膰 b臋dzie oryginalno艣膰 i innowacyjno艣膰 has艂a.

4. Organizator przyzna Nagrod臋 Uczestnikowi wybranemu przez Komisj臋 konkursow膮.

5.  Nie ma mo偶liwo艣ci wymiany wygranej na ekwiwalent pieni臋偶ny.

6. Do ka偶dej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieni臋偶na w wysoko艣ci 11,11% warto艣ci danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet nale偶nego podatku od wygranych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Laureatowi nie przys艂uguje prawo do 偶膮dania wyp艂aty takiej dodatkowej nagrody pieni臋偶nej. W celu unikni臋cia wszelkich w膮tpliwo艣ci, zap艂ata zrycza艂towanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego przez Organizatora.

搂 4

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ i WR臉CZENIE NAGRODY

1. Laureat konkursu zostanie og艂oszony podczas Targ贸w w dniu 27.10.2019 podczas targ贸w MotoShow na scenie g艂贸wnej.

2. Nagroda zostanie wr臋czona zwyci臋zcy podczas Targ贸w zgodnie z ust 1.

3.W przypadku braku mo偶liwo艣ci wr臋czenia Laureatowi Nagrody w spos贸b opisany w ust.1 Organizator prze艣le na adres kontaktowy Uczestnika, pro艣b臋 o kontakt na podane przez niego  dane kontaktowe w celu odbioru Nagrody.

搂 5

PROCEDURA POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Uczestnik  ma prawo zg艂osi膰 reklamacj臋 w zwi膮zku z przeprowadzonym Konkursem.

2. Wszelkie reklamacje i zastrze偶enia dotycz膮ce przebiegu Konkursu mog膮 by膰 sk艂adane na adres Organizatora  IAMELECTRICR Sp. z o.o. ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Wroc艂aw, reklamacja powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dane:

a) oznaczenie reklamuj膮cego (imi臋, nazwisko, adres kontaktowy );

b) okre艣lenie przedmiotu reklamacji i

c) okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych reklamacj臋.

3. Wystawca zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia na adres kontaktowy przez siebie wskazany.

搂 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem przetwarzanych lub udost臋pnionych danych osobowych jest IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Domszczyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod nr KRS  KRS: 0000683698, nr REGON: 367615763, NIP: 8961565569, Kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50.000,00 z艂otych pokryty w ca艂o艣ci.

    2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzi臋cia udzia艂u w Konkursie.

    3. Kontakt z administratorem mo偶liwy jest

聽聽聽 i. pod adresem e-mail: kontakt@iamelectric.pl

    ii. pisemnie, przesy艂aj膮c korespondencj臋 na adres: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Domszczyn,

    iii. osobi艣cie w siedzibie Sp贸艂ki: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Domszczyn,

    4. Dane osobowe s膮 przetwarzane w celu:

    i. realizacji Konkursu, w tym jego obs艂ug膮, wy艂onieniem i nagrodzeniem zwyci臋zcy, monitorowaniem prawid艂owo艣ci jego wykonania oraz jego rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    ii. prowadzeniem dokumentacji ksi臋gowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

    iii. prowadzeniem ewentualnych spor贸w zwi膮zanych z przeprowadzonym Konkursem 鈥 co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    5. Odbiorcami udost臋pnionych danych osobowych mog膮 by膰 podmioty z nast臋puj膮cych kategorii:

    i. pracownicy Organizatora,

    ii. wsp贸艂pracownicy podmioty, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje Organizator, 艂膮cz膮c oferowane us艂ugi lub produkty,

    iii. 艣wiadcz膮ce us艂ugi:

– z zakresu dor臋czania korespondencji i przesy艂ek;

– informatyczne i nowych technologii;

– marketingowe, komunikacyjne i analityczne;

– obs艂ugi telefonicznej lub elektronicznej;

    6. Ka偶dy, czyje dane osobowe s膮 przetwarzane ma prawo do:

    i. dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupe艂niania), ograniczenia ich przetwarzania lub usuni臋cia;

    ii. do przenoszenia danych osobowych

    iii. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

聽聽聽 iv. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 mailow膮 zawieraj膮c膮 sprzeciw na adres: kontakt@iamelectric.pl

搂 7

POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Tekst Regulaminu Konkursu udost臋pniony b臋dzie do publicznej wiadomo艣ci w siedzibie Organizatora Konkursu oraz podczas Targ贸w.

2. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela , Tel: 669 669 110
e-mail: kontakt@iamelectric.pl 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdowa膰 b臋d膮 aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym zw艂aszcza Kodeksu Cywilnego.

aktualizacja regulaminu 12.06.2019r