Gwarancja

Każdy z oferowanych modeli skuterów elektrycznych przez firmę iamelectric sp. z o. o. posiada dwuletnią gwarancję dla osób fizycznych, roczną gwarancję dla firm. W skład gwarancji wchodzą: rama, widelce, mostek, kierownica, sztyca, siodełko, hamulce, światła, wspornik dolny, mechanizm korbowy, felgi, zawieszenie, sterownik, bezpiecznik, przyciski, przerzutka, manetka, silnik, wiązka przewodów, wyświetlacz LCD, reflektory, ładowarka i kable do ładowarki.
Gwarantuje się, że baterie żelowe oraz litowo-jonowe iamelectric Sp z o. o. będą wolne od wad produkcyjnych i / lub wad wykonania. Okres gwarancji na baterie żelowe wynosi trzy miesiące, natomiast okres gwarancji na baterie litowo-jonowe wynosi sześć miesięcy od daty sprzedaży. Baterie są częściami eksploatacyjnymi. Gwarancja na akumulator nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych skokami napięcia, niewłaściwym użyciem ładowarki, niewłaściwej konserwacji ani innych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnego zużycia lub uszkodzenia przez wodę.

Co w chwili pojawiania się awarii lub innego problemu ?

Każdy element uznany za wadliwy lub uszkodzony (bez przesłanek sugerujących na nieprawidłowe korzystanie) zostanie wymieniony na sprawny. Wymienimy wszelkie części uznane za uszkodzone podczas transportu. Dostarczymy właścicielowi produkt zastępczy, jeśli produkt nie będzie mógł zostać naprawiony po rozsądnej liczbie prób określonych przez iamelectric sp z o. o.

iamelectric nie będzie mógł pozytywnie rozpatrzyć reklamacji, kiedy:

 • nie otrzyma zdjęcia, filmu z uszkodzoną częścią,
 • towar ulegnie uszkodzeniu, a formą transportu był transport własny zadeklarowany przez klienta,
 • skuter elektryczny został odsprzedany osobie trzeciej. Uzasadnieniem jest imienna faktura VAT. Do usługi reklamacji posiada tylko prawo osoba wpisana na fakturze i karcie gwarancyjnej,
 • miał miejsce wypadek, próba kradzieży i czasowy zabór pojazdu
 • usterka nie zostanie zgłoszona na piśmie u Gwaranta zaraz po jej wystąpieniu i nie zostanie przedstawiona wraz z pojazdem i karta gwarancyjna z aktualnym rejestrem przeglądów,
 • pojazd nie był eksploatowany zgodnie z instrukcja obsługi lub nie były przeprowadzane w autoryzowanym serwisie przeglądy zgodne z wytycznymi,
 • pojazd był używany w zawodach sportowych, wyścigach i rajdach.
 • uszkodzenie było spowodowane niewłaściwa eksploatacją wypadkiem lub przez jakiekolwiek siły zewnętrzne takie jak np. : uderzenia kamieni, wyziewy przemysłowe lub biologiczne, agresywne środki myjące, a także gradobicie, zalanie, nadmiernie wysoka lub niska temperaturę̨ itp.,
 • pojazd był naprawiany serwisowany lub obsługiwany przez inna firmę̨ niż̇ Autoryzowany Serwis „iamelectric”,
 • uszkodzenie jest spowodowane zalaniem wodą nie wynikające z normalnej eksploatacji,
 • pojazd był ładowany poza zalecanym zakresem temperatur tj. 0-40 °C.
 • ładowanie baterii odbywało się w zbyt nagrzanym pomieszczeniu lub na bezpośrednim dzianiu słońca,
 • zostanie stwierdzone użycie jakiegokolwiek innej/innych baterii niż bateria/baterie oryginalna/oryginalne dostarczona z pojazdem.
 • zostanie stwierdzone używanie prostowników ładowarek poza oryginalnymi dostarczonymi z pojazdem, które stanowią̨ integralną cześć zakupionego zestawu,
 • jednoczesne ładowanie oraz używanie pojazdu,
 • uszkodzenie było spowodowane złą instalacją elektryczną,
 • uszkodzenie było spowodowane przerobieniem lub demontażem baterii,
 • zanurzaniem baterii w wodzie lub pozostawianie pojazdu w wilgotnym środowisku,
 • doprowadzeniu do nadmiernego obciążenia lub rozładowania baterii,
 • po odwrotnym podłączeniu i obciążeniu ładowarki do baterii,

iamelectric pokryje wszystkie koszty związane z transportem części uszkodzonych. Aby realizować wysyłkę uszkodzonych komponentów skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Obsługa Baterii żelowej

Z uwagi na zamarzalność żelu, skuter nie może być użytkowany ani przechowywany w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, jak również̇ pozostawiany bez użytku nie dłużej nizż 30 dni. Reklamacja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nie dostosowania się̨ do zaleceń zawartych w instrukcji. Ładowanie akumulatora powinno odbywać się za pomocą specjalnej ładowarki dołączonej w zestawie pod kontrolą obsługującego, tak aby akumulator nie został przeładowany.

Konieczność wykonywania terminowych przeglądów

Wymaga się, aby przeglądy były wykonywane wg poniższej tabeli (zdjęcie pochodzi z karty gwarancyjnej załączanej do każdego produktu).