Dofinansowanie na pojazd elektryczny 

 Program „Aktywny samorząd” oferuje wsparcie finansowe dla osób potrzebujących zakupu ekologicznego skutera inwalidzkiego z napędem elektrycznym. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przeznaczył aż 220 milionów złotych na dofinansowanie zakupu tych pojazdów. Aby uzyskać pomoc, należy spełnić określone kryteria i przesłać wniosek do Wydziału ds. Komunikacji. Ta forma dotacji jest znakomitą szansą na ekologiczny wybór oraz poprawę mobilności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie zakupu skutera inwalidzkiego z napędem elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”, musisz spełnić następujące warunki: 

 1. Posiadanie stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Wiek do lat 18 lub być w wieku aktywności zawodowej lub być zatrudnionym. 
 3. Mieć dysfunkcję narządu ruchu, która powoduje problemy w samodzielnym poruszaniu się. 
 4. Posiadać zgodę lekarza specjalisty na korzystanie z skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. 

Dofinansowanie do skutera elektrycznego będzie obejmowało osoby spełniające następujące kryteria uczestnictwa w programie: 

 • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 • Posiadanie dysfunkcji ruchowej, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się. 
 • Posiadanie specjalistycznej opinii lekarza, który wyraża zgodę na korzystanie z skutera o napędzie elektrycznym. 
 • Niezależnie od wieku, osoby muszą również wykazać aktywność na rynku pracy, jeśli są kobietami poniżej 60. roku życia lub mężczyznami poniżej 65. roku życia. 

 W przypadku Obszaru C, który dotyczy likwidacji barier w poruszaniu się, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc finansową na utrzymanie sprawności skutera o napędzie elektrycznym. Natomiast dofinansowanie zakupu inwalidzkiego skutera elektrycznego będzie dostępne dla wnioskodawców spełniających powyższe kryteria uczestnictwa w programie. 

W jakim terminie i w jakiej formie powinien być złożony wniosek? 

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup skutera elektrycznego, wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie www.sow.pfron.org.pl. Ta nowa elektroniczna forma wnioskowania, wprowadzona w tym roku, ma ułatwić procedurę dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest, że składanie wniosków za pomocą systemu SOW będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny zgłoszeń. 

W celu ułatwienia procesu aplikacji, wszystkie osoby składające wniosek mogą skorzystać z infolinii, kreatora wniosków oraz punktów konsultacyjnych. Ponadto, zniesiono obowiązek sporządzania sprawozdań dla realizatorów. 

Termin składania wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 roku. Po tym terminie rozpocznie się proces oceny merytorycznej zgłoszeń. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na zakup skutera elektrycznego? 

Zgłoszenia przesłane do realizatora programu będą poddawane ocenie w oparciu o system punktowy. Według informacji udostępnionych przez Zarząd Funduszu, istnieją preferowane kryteria, które będą brane pod uwagę. Wśród tych kryteriów znajdują się: 

 • Opinia eksperta, który oceni odpowiedniość pomocy w stosunku do potrzeb zgłaszającego, 
 • Wnioski osób do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym poziomie niepełnosprawności oparte na więcej niż jednej przyczynie lub związane z zaburzeniami rozwojowymi, 
 • Preferencja dla wniosków złożonych elektronicznie przez platformę ePUAP, 
 • Pierwsze zgłoszenia osób, które wcześniej nie skorzystały z oferowanej pomocy. 

Konkretny sposób oceny merytorycznej został określony przez realizatora programu i można go znaleźć w rozdziale VI.1.4-5 treści programu. 

Jakie rodzaje pojazdów są dostępne do nabycia w ramach tego programu? 

W ramach programu istnieje możliwość nabycia różnych pojazdów. PFRON oferuje dofinansowanie dla skuterów elektrycznych o wartości do 7,5 tys. zł. Decyzja dotycząca wysokości dofinansowania jest podejmowana przez realizatora programu, a kupujący musi wnosić co najmniej 25% wartości brutto jako wkład własny. 

Osoby z ograniczeniami ruchowymi mają opcję zakupu specjalnego modelu elektrycznego skutera trójkołowego, takiego jak LIFE. Ten pojazd został stworzony z myślą o zapewnieniu samodzielnej mobilności dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które uniemożliwiają samodzielne poruszanie. Pojazd ten jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale także zapewnia ergonomiczne i komfortowe warunki jazdy. Projektując go, szczególną uwagę zwrócono na detale, aby sprostać specyficznym potrzebom osób z ograniczeniami ruchowymi. 

Jakie czynniki trzeba uwzględnić po zakupie skutera elektrycznego? 

Po nabyciu wymarzonego skutera z napędem elektrycznym, istnieje kilka obligatoryjnych kroków do wykonania. Każdy skuter elektryczny o mocy przekraczającej 4 kW musi być zarejestrowany i ubezpieczony. Na szczęście stawki składek OC dla skuterów są znacznie niższe niż dla samochodów osobowych. Roczny koszt ubezpieczenia OC zwykle nie przekracza 300 złotych. 

Aby zarejestrować skuter elektryczny, należy spełnić kilka wymagań i dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym: 

 • Wniosek rejestracyjny, 
 • Dokument homologacji COC (Certifikat Odpowiedności Za Produkt) lub świadectwo zgodności z unijnymi przepisami WE, 
 • Oświadczenie zawierające informacje wymagane do rejestracji pojazdu w ewidencji, 
 • Opłata skarbowa, 
 • Dowód osobisty właściciela, 
 • Dowód zakupu pojazdu. 

Przed rejestracją skutera elektrycznego należy złożyć odpowiednie dokumenty i uregulować wszelkie opłaty związane z procedurą rejestracyjną. 

Maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, procedura rejestracji skutera musi zostać zakończona. Do momentu otrzymania pełnoprawnego dowodu rejestracyjnego, kierowca może korzystać z tymczasowego dowodu rejestracyjnego, pod warunkiem posiadania ważnego ubezpieczenia OC. 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: 

Skorzystaj z dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego na Gov.pl – Portal Gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *