W zwi膮zku ze zmian膮 przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych i rozpocz臋ciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥淩ODO鈥 informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych u偶ytkownik贸w sklepu iamelectric.pl jest Iamelectric Sp. z o.o. ul. Wroc艂awska 56 55-095 Domaszczyn NIP: 896-156-55-69, (dalej: 鈥渟klep iamelectric .pl鈥). Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@iamelectric .pl
 2. Sklep iamelectric.pl przetwarza dane osobowe w celach:
  1. 艣wiadczenia us艂ugi prowadzenia konta U偶ytkownika w sklepie iamelectric.pl. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. sprzeda偶y produkt贸w oferowanych przez sklep iamelectric.pl 鈥  podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. marketingowych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu iamelectric.pl 鈥 marketing w艂asnych produkt贸w i us艂ug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze艅 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu iamelectric.pl 鈥 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. wysy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 鈥  wy艂膮cznie w przypadku wyra偶enia zgody przez U偶ytkownika. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Wszelkie pytania zwi膮zane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych mo偶esz kierowa膰 pod adres e-mail:  kontakt@iamelectric.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne w celu zawarcia umowy ze sklepem iamelectric.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez okres niezb臋dny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla cel贸w i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅, lub do czasu cofni臋cia udzielonej zgody.
 6. .Odbiorcami danych osobowych b臋d膮:
  1. podmioty dostarczaj膮ce i wspieraj膮ce systemy teleinformatyczne sklepu iamelectric.pl oraz podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi zwi膮zane z bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 sklepu iamelectric.pl
  2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi dostawy produkt贸w
  3. PayPro SA z siedzib膮 ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, NIP 779-236-98-87 鈥  podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi p艂atno艣ci on-line.
 7. Ka偶dej osobie, w zakresie wynikaj膮cym z przepis贸w prawa, przys艂uguje prawo do dost臋pu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a tak偶e prawo cofni臋cia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 8. W przypadku w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych ka偶da osoba mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do sklepu iamelectric.pl z pro艣b膮 o udzielenie informacji. Niezale偶nie od powy偶szego ka偶demu przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o plikach Cookies. Sklep iamelectric.pl korzysta z cookies, kt贸re stanowi膮 pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze U偶ytkownika przegl膮daj膮cego zawarto艣膰 sklepu iamelectric.pl i korzystaj膮cego w jego ramach z oferowanych us艂ug.
 10. Podmiotami zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika sklepu iamelectric.pl pliki cookies jest Administrator sklepu iamelectric.pl oraz:
  1. Google Inc. z siedzib膮 w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o polityce prywatno艣ci tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  2. Facebook Inc. z siedzib膮 w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o polityce prywatno艣ci tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
  3. Podmioty wymienione s膮 administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 11. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 1. Informacje zawarte w przechowywanych w urz膮dzeniach U偶ytkownik贸w plikach cookies, s膮 wykorzystywane w nast臋puj膮cych celach:
  1. analizy zachowa艅 U偶ytkownik贸w w sklepie iamelectric.pl co umo偶liwia Serwisowi dostosowanie 艣wiadczonych us艂ug i prezentowanych tre艣ci do indywidualnych zainteresowa艅, wymaga艅 i potrzeb danego U偶ytkownika
  2. cookies wykorzystywane s膮 tak偶e w celach statystycznych maj膮cych obrazowa膰 spos贸b korzystania ze sklepu iamelectric.pl przez U偶ytkownik贸w, dostosowania i optymalizacji sklepu iamelectric.pl do potrzeb U偶ytkownik贸w oraz innych os贸b korzystaj膮cych ze sklepu iamelectric.pl, tworzenia statystyk ogl膮dalno艣ci podstron sklepu iamelectric.pl, zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci dzia艂ania sklepu iamelectric.pl.
 2. W sklepie iamelectric.pl wykorzystywane s膮 cookies sesyjne, ulegaj膮ce skasowaniu po zako艅czeniu korzystania ze sklepu iamelectric.pl i zamkni臋ciu okna przegl膮darki internetowej, jak i cookies trwa艂e, zapisywane w urz膮dzeniach, za po艣rednictwem kt贸rych U偶ytkownik korzysta ze sklepu iamelectric.pl przez okre艣lony czas lub do momentu ich usuni臋cia.
 3. Dane pochodz膮ce z plik贸w cookie, b臋d膮 przechowywane w zale偶no艣ci od rodzaju plik贸w: na czas korzystania ze sklepu iamelectric.pl (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez U偶ytkownika z praw prowadz膮cych do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwo艂ania przez U偶ytkownika zgody